Середа, 19.09.2018, 09:59
Вітаю Вас, Гість

Для завантаження плану роботи натисніть на це посилання

 

ПОГОДЖЕНО

Директор            О.Ворошик

 

 

 

ПЛАН

роботи ШМО вчителів природничо – математичного циклу

 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні

методичної ради школи

(протокол №1 від 15.09.2017)

 

Керівник ШМО Горошко Г.Ю.

Проблема, над якою працює школа

«Формування успішного колективу освітнього середовища через розвиток творчих здібностей учнів»

 

Проблема, над якою працює методичне обєднання

«Розвиток творчої особистості учня засобами нових технологій»

Мета роботи методобєднання вчителів природничо-математичного циклу:

 – впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і

    методів ;

 – створення оптимальних умов для розвитку  природних здібностей та самореалізації   учнів, 

    шляхом залучення  їх до участі в предметних конкурсах, турнірах  та олімпіадах;

 – проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень і рівня вихованості

    учнів.  

Тематика засідань

методичного обєднання вчителів природничо-математичного циклу

 на 2017-2018 начальний рік

Засідання №1

Інструктивно-методичне засідання

(форма проведення – круглий стіл)

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

4.

 

5.

Звіт про результати роботи вчителів ШМО за

2016-2017 н.р.

Обговорення методичних рекомендацій щодо викладання предметів природничо-математичного циклу в 2017-2018 н.р. Визначення наскрізних змістових ліній навчальних програм.

Обговорення плану роботи ШМО на наступний навчальний рік.

Оновлення банку даних обдарованих дітей, планування роботи з ними.

Розподіл обовязків між членами ШМО.

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горошко Г.Ю.

 

члени ШМО

 

 

 

 

члени ШМО

 

члени ШМО

 

 

Робота між засіданнями:

 –  випуск стінних газет по предметах;

 –  підготовка і проведення І етапу предметних олімпіад;

 –  підготовка учнів-учасників турнірів з географії, біології, хімії, економіки, фізики,

     математики.

 

 

 

 

 

Засідання №2

Наскрізні змістові лінії програм предметів природничо-математичного циклу

(форма проведення – теоретичний семінар)

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

Основні наскрізні змістові лінії програми з

 - фізики, астрономії;

 - математики;

 

 - хімії;

 - біології;

 - природознавства;

 - географії;

 - інформатики.

 

 

листопад

 

 

Врублевський О.Ю.

Стасевич О.Р., Нікітюк Т.А.

Костюк Н.Г.

Косарук Л.В.

Римарчук Е.Л.

Горошко Г.Ю.

Ткачук О.А.

 

Робота між засіданнями:

–  підготовка учнів-учасників ІІ етапу предметних олімпіад;

 - участь у проведенні щорічного конкурсу ”Вчитель року” (номінація ”фізика”).

Засідання №3

Взаємовідвідування інтегрованих уроків

( форма проведення – взаємовідвідування уроків )

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітки про виконання

1.

 

2.

 

Вплив інтегрованих уроків на розвиток пізнавальної активності учнів.

Уроки математики.

лютий

члени ШМО

 

Олексюк Л.М.

 

 

Робота між засіданнями:

  -  творчий звіт  вчителя Олексюк Л.М.;

  -  підведення підсумків участі учнів школи в ІІ етапі предметних олімпіад.

 

 

 

 

Засідання №4

Розгляд питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються на підставі вивчення система досвіду роботи

(форма проведення – круглий стіл)

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

 

2.

 

3.

Самоаналіз діяльності педагога за атестаційний період.

Психологічний аналіз діяльності педагога.

Оцінка діяльності вчителів, що атестуються адміністрацією школи.

березень

Олексюк Л.М.

 

Генсіровська Н.В.

 

дирекція школи

 

 

Робота між засіданнями:

– підготовка учнів школи до участі в природничих  і фізико-математичних конкурсах.

 

Засідання №5

Підсумкове засідання

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітки про виконання

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

Обговорення та погодження завдань для проведення ДПА з предметів природничо-математичного циклу.

Звіт про роботу протягом навчального року, оцінка діяльності МО, досягнень та недоліків, визначення шляхів удосконалення роботи МО в наступному навчальному році.

Виконання навчальних програм з предметів природничо-математичного циклу.

Звіти вчителів про роботу з питань самоосвіти.   

травень

керівник і члени ШМО